Aktualności


2015-06-01

MUCHA WSPOMAGA ABSOLWENTÓW

Zdobądź nowoczesny i przyszłościowy zawód w branży motoryzacyjnej!

 

Czerwiec to tradycyjny okres, gdy wielu młodych absolwentów gimnazjalnych zastanawia się nad kierunkiem dalszej nauki i wyborem zawodu. Firma motoryzacyjna Mucha, działająca w Mikołowie i Tychach, posiada znakomitą propozycję dla tych wszystkich, którzy chcieliby zdobyć nowoczesny zawód i pewne miejsce pracy w branży motoryzacyjnej. Jest to godna rozważenia oferta dla  absolwentów, ich rodziców oraz tych szkół, które pragną swym uczniom zagwarantować nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyki w wybranym zawodzie.

    Motoryzacja rozwija się w Polsce i w Europie  w niebywałym tempie. W wielu polskich miastach ilość samochodów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców przewyższa nawet bardziej rozwinięte metropolie Zachodu. A wiadomo, wszystkie auta wymagają serwisowania i napraw. Wzmożony ruch drogowy – niestety -  pociąga za sobą także wzrost ilości kolizji. To powoduje, że nie tylko mechanicy i elektrycy samochodowi , lecz również blacharze i lakiernicy samochodowi mają pełne ręce roboty. Tak więc na dobrze  wyszkolonych i doświadczonych fachowców w tych zawodach zawsze będzie zapotrzebowanie.

    Właśnie z taką konkretną propozycją: praktycznej nauki nowoczesnego i przyszłościowego zawodu wychodzi od lat firma motoryzacyjna Mucha w Mikołowie i Tychach.

    - W każdym zawodzie, zwłaszcza technicznym, oprócz wiedzy teoretycznej, bardzo istotne jest zdobycie praktycznych, rzeczywistych umiejętności – przypomina Marek Kostyra, dyrektor ds. technicznych firmy Mucha. -  Proponujemy współpracę w tym zakresie szkołom pogimnazjalnym w interesie absolwentów i ich rodziców, którym tak samo zależy na bezpiecznej przyszłości swych dzieci.  U nas uczniowie mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zawodach: elektromechanik, mechanik, lakiernik i blacharz samochodowy. Z wyróżniającymi się uczniami podpisujemy umowy stypendialne, gwarantujące stały dochód już w okresie nauki, a po ukończeniu szkoły zapewniamy miejsca pracy – zachęca dyrektor Kostyra.

    W konstrukcji samochodów stosuje się najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, stąd i serwisowanie aut wymaga narzędzi, komputerów i metod nowej generacji. Jest to jedna z najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych branż przemysłu i usług. Warto w tej branży zdobyć kwalifikacje i dobrze płatny zawód. W serwisach motoryzacyjnych firmy Mucha w Mikołowie i Tychach uczniowie poznają specyfikę zawodów samochodowych od najprostszych czynności po skomplikowane operacje techniczne pod okiem doświadczonych fachowców.

     Firma Mucha, skupiająca ponad  100 osobowy zespół pracowników zachęca młodych absolwentów do zdobycia nowoczesnego i przyszłościowego zawodu. Dlatego też współpracuje w tym zakresie z kilkoma szkołami z rejonu  Mikołowa i Tychów, np. z Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w  Łaziskach, Zespołem Szkół nr 6 w Tychach, oraz z technikami. W firmie Mucha zatrudniono  wykwalifikowanego pedagoga na stanowisku opiekuna uczniów, aby na bieżąco współdziałać z młodymi adeptami zawodu w rozwiązywaniu codziennych spraw osobowych i zawodowych.

    Zdaniem wielu polskich pracodawców jedną z głównych przyczyn bezrobocia w Polsce jest niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb występujących na rynku pracy. Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży wynosi niemal 30 %. Jest więc zdecydowanie wyższy, niż średnia w Unii Europejskiej. Jednocześnie trudno o wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach technicznych. Kraje, w których dominuje szkolnictwo ogólne (Grecja, Portugalia, Irlandia, Włochy, Hiszpania i Polska) zmagają się z wyższym bezrobociem , niż państwa , gdzie przeważa kształcenie zawodowe, np. Niemcy. Na szczęście i w Polsce szkoły systematycznie odchodzą od przestarzałego modelu edukacyjnego, polegającego na czysto teoretycznym kształceniu uczniów. Kładzie się coraz większy nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, a tym samym młodych ludzi w dorosłość. W tym celu potrzebna jest współpraca szkół z firmami,  podmiotami gospodarczymi, które sygnalizują potrzeby w zakresie zatrudnienia i mogą wspierać praktyczną naukę zawodu. Taką role od lat odgrywa firma Mucha w Mikołowie i Tychach, która w licznych, niezależnych rankingach od początku swego istnienia zyskuje najwyższe noty wyrażające zadowolenie klientów. Założyciel i twórca tej rodzinnej firmy – Jan Mucha zawsze podkreślał, że najważniejszy jest człowiek. I to po obu stronach lady. Zachowanie sprzedawców i serwisantów, ich profesjonalizm, uprzejmość i kultura obsługi budują zaufanie klienta dla firmy. Na takie zaufanie pracuje się ciężko latami. Firma Mucha czyni to solidnie od 23 lat. Jest prekursorem rozwoju marki Opel na rynku motoryzacyjnym metropolii górnośląskiej.