Praca w MW Auto

Szukasz pracy? Chcesz pracować w naszym zespole?

Wyślij do nas swoje CV oraz krótką informację na jakim stanowisku interesuje Cię praca

Wyślij swoje CV:

Opel Mikołów - praca.mikolow@mwauto.com.pl

Opel Tychy - praca.tychy@mwauto.com.pl

 


 

REKRUTACJA W MW Auto sp. z o.o.

MW Auto sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Katowicka 59 (zwana MW Auto) informuje, że przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy i jest ich Administratorem.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w MW Auto w celach związanych z podjęciem zatrudnienia:

  • w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO

  • w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO – tzn. musi zostać wyrażona zgoda na przyszłe rekrutacje.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych, innych niż wymagane na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i ich brak nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT i firmy doradcze z zakresu HR.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MW Auto mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie MW Auto sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Katowicka 59 w godzinach od 9:00 do 17:00 lub korespondencyjnie.

MW Auto nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

MW Auto nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt osoby odpowiedzialnej za ochronę danych: IODO@mwauto.com.pl

MW Auto informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Prosimy także zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym na naszej stronie: https://www.mwauto.com.pl/pl/text/7,33-polityka_prywatnosci.php