Dofinansowanie Mój Elektryk

Na jakie pojazdy przysługuje dofinansowanie?

Środki finansowe z programu „Mój Elektryk” można otrzymać wyłącznie na zakup samochodu z napędem elektrycznym wodorowym lub z silnikiem bez emisji gazów cieplarnianych. Musi być to samochód fabrycznie nowy, wcześniej niezarejestrowany. Będą to zatem samochody, które po zarejestrowaniu otrzymają zielone tablice rejestracyjne. Na ten moment dopłaty do samochodów hybrydowych nie są przewidziane.

Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych. 

Limit cenowy samochodu nie obowiązuje beneficjentów posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Program "Mój Elektryk" przewiduje również dofinansowania zakupu skutera elektrycznego.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu Mój Elektryk?

Program jest skierowany dla wszystkich odbiorców. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy indywidualni, stowarzyszenia, fundacje, samorządy jak i podmioty instytucjonalne.

Do kiedy można składać wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego?

Wnioski w ramach programu “Mój elektryk” można składać do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć po zakupie samochodu. Dofinansowaniu będą podlegały pojazdy kupione po 1 maja 2020 do 31 grudnia 2025 roku.

Ile wynosi dofinansowanie - dopłata do zakupu samochodu elektrycznego ?

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju pojazdu, średniorocznego przebiegu, a także tego, kto miałby być beneficjentem programu. Dopłata do samochodu elektrycznego wynosi odpowiednio:

1. Dla osób fizycznych:

 • nie więcej niż – 18 750 zł,

 • dla osób fizycznych z Kartą Dużej Rodziny – do 27 000 zł.

2. Dla przedsiębiorców i innych podmiotów niż osoby fizyczne:

Rodzaj pojazdu

Maksymalna cena pojazdu

Średni roczny przebieg

Wysokość dofinansowania

M1 - pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

225 000 zł

-

18 750 zł

Powyżej 15 tys. km

27 000 zł

N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t

-

-

do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000

Powyżej 20 tys. km

do 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 70 000

L1e-L5e - pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe

-

-

do 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 4 000

 • W przypadku samochodów dostawczych nie ma limitu cenowego.

 • Dokładną wysokość dotacji wyliczy instytucja przyjmująca wnioski.

Mój Elektryk a leasing

W ramach programu “Mój Elektryk” można otrzymać dopłatę również na leasing samochodu oraz wynajem długoterminowy. Dotyczy to pojazdów:

 • zeroemisyjnych kategorii M1 → samochodów osobowych do przewozu max. 8 osób,

 • kategorii N1 → pojazdów dostawczych z masą do 3,5 t.

W ramach programu pokrywana jest opłata wstępna i transferowa, wynikająca z umowy leasingu.

Z dopłat do leasingu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne,

 • jednostki sektora finansów publicznych,

 • instytuty badawcze,

 • przedsiębiorcy,

 • stowarzyszenia i fundacje,

 • spółdzielnie i rolnicy indywidualni,

 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne.

Przed wybraniem firmy leasingowej, warto upewnić się, czy posiada ona umowę z bankiem realizującym program “Mój Elektryk”.

Wniosek o dotację w ramach programu “Mój Elektryk”, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wraz z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. Następnie ta przekaże dokumenty partnerskiemu bankowi, który w ciągu 5 dni roboczych przeanalizuje wniosek, a następnie skieruje go do NFOŚiGW.

Obowiązkowa naklejka na samochodzie

Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek przykleić na sfinansowany pojazd naklejkę z logotypem NFOŚiGW i utrzymywanie jej przez cały okres obowiązywania umowy – 24 miesiące od dnia rejestracji samochodu. Naklejkę trzeba będzie zdobyć we własnym zakresie. 

Rejestracja samochodu elektrycznego

Samochód, na który chce się otrzymać dofinansowanie, musi być zarejestrowany na terenie Polski. Nie można będzie go przerejestrować za granicą w okresie 24 miesięcy od zakupu. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę pozyskującą dotację z NFOŚiGW, na firmę lub - w przypadku leasingu - na firmę leasingową, z którą właściciela pojazdu wiąże umowa leasingowa.

Kontrola pojazdu

W ciągu 24 miesięcy od rejestracji lub zawarcia umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW będzie mógł skontrolować pojazd oraz jego dokumenty.

Sprzedaż lub zniszczenie samochodu elektrycznego przed upływem 2 lat

Jeżeli beneficjent zdecyduje się na sprzedaż samochodu, rejestrację poza granicami Polski lub pojazd trafi do kasacji, będzie musiał zwrócić dopłatę proporcjonalną do okresu, w jakim umowa zostanie zrealizowana. Dla przykładu, jeżeli sprzedaż auta nastąpi po roku, trzeba będzie oddać połowę otrzymanej dotacji. 

Ubezpieczenie samochodu z dofinansowaniem

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, samochód, na który otrzymano dofinansowanie będzie musiał być objęty również polisą AC z cesją na rzecz NFOŚiGW przez 24 miesiące od dnia rejestracji. 

Dofinansowanie zakupu skutera elektrycznego

W ramach programu “Mój Elektryk” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup skutera elektrycznego. Warunkiem jest dokonanie zakupu skutera elektrycznego fabrycznie nowego lub demonstracyjnego kategorii L1e-L7e. Forma płatności za jednoślad nie ma znaczenia - można go nabyć za gotówkę, na kredyt bądź w ramach leasingu. 

W ramach dofinansowania właściciel skutera może otrzymać do 4000 złotych.

Gdzie złożyć wniosek online w ramach programu Mój Elektryk?

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem generatora wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego jest bezpłatne. 

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego?

Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. To samo tyczy się przelewu środków na konto.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Elektryk"

Wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego można składać wyłącznie przez Internet. 

Formularz kontaktowy

Imię*:

Nazwisko*:

E-mail*:

Telefon*:

Wiadomość*:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MW Auto sp. z o.o.
Zasady przetwarzania oraz informacje na temat przysługujących Państwu uprawnień wraz z naszymi danymi kontaktowymi znajdują się w polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Auto sp. z o.o. z siedzibą w 43-190 Mikołów ul. Katowicka 59 w celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MW Auto sp. z o.o. informacji marketingowej aktualnych promocji, wyprzedaży środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od MW Auto sp. z o.o.. informacji handlowych w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody, poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 
proszę wpisać numer

*pole wymagane