Aktualności


Dlaczego warto używać samochodów elektrycznych?

Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Nic dziwnego, skoro ich użytkowanie opłaca się coraz bardziej. Za zakupem samochodu zeroemisyjnego z pewnością przemawiają niższe niż w przypadku innych pojazdów koszty serwisowania – samochód elektryczny zawiera mniej ruchomych elementów wymagających wymiany oleju. Również tańsze są koszty ubezpieczenia, ponieważ firmy stopniowo obniżają stawki dla samochodów, które nie produkują spalin. Towarzystwa ubezpieczeniowe pracują nad tworzeniem specjalnej oferty dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

Przygotowywane są programy, mające na celu promowanie inwestycji tego typu. Dla zainteresowanych kupnem pojazdu zeroemisyjnego przewiduje się znaczne dotacje.

Oczywistymi zaletami posiadania samochodu elektrycznego są także korzyści płynące z jazdy. Kierowcy samochodów o zerowej emisji w wielu miastach Europy mogą liczyć na specjalne profity. Pojazdy elektryczne mogą liczyć na darmowy parking w określonych strefach w mieście, jak również korzystać z pasów przeznaczonych dla komunikacji publicznej.

O programie

Celem programu „Mój Elektryk” jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez unikanie emisji zanieczyszczeń ze spalin. Program oferuje dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych). Do przekazania zainteresowanym przeznaczono 500 000 000 zł. Program obowiązuje w latach 2021-2026, przy czym brane pod uwagę będą tylko umowy zawarte do 31.12.2025 r. z okresem wydatkowania środków do 30.06.2026 r.

Kto może otrzymać dotację?

Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu lub leasingu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu tylko energię elektryczną – programem nie są objęte samochody hybrydowe. Dodatkowym warunkiem jest konieczność zakupu nowego pojazdu, ponieważ w programie brane są pod uwagę wyłącznie samochody, które mają przebieg mniejszy niż 50 km. O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa oraz podmioty inne niż osoby fizyczne.

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku osób fizycznych cena samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 nie może przekroczyć 225 000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać od 12.07.2021 r. do 30.09.2025 r. Jednak po wyczerpaniu środków nie będzie można dłużej ubiegać się o dofinansowanie.

Przedsiębiorstwa i podmioty inne niż osoby fizyczne mogą składać wniosek na dofinansowanie samochodu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e. Szczegółowa lista beneficjentów dotacji dostępna na stronie programu: [https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne]. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021r. do 30.09.2025r. Również do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na program.

Warto jednak mieć na uwadze, że jeżeli beneficjent zdecyduje się na sprzedaż samochodu, rejestrację poza Polską lub pojazd trafi do kasacji, będzie musiał zwrócić dopłatę proporcjonalnie do okresu użytkowania pojazdu – jeżeli sprzedaż pojazdu nastąpi po roku, należy zwrócić połowę dotacji.

Ile wynosi dotacja?

Zgodnie z programem priorytetowym, osoby fizyczne mają możliwość uzyskania dofinansowania na samochody kategorii M1 w wysokości:

– 18 750,00 zł lub

– 27 000,00 zł – wyłącznie w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Przedsiębiorcy wnioskujący o dofinansowanie na pojazdy kategorii M1 otrzymają środki w wysokości:

– 18 750,00 zł lub

– 27 000,00 zł – przy deklaracji przebiegu rocznego powyżej 15 tys. km.

Dodatkowo program oferuje przedsiębiorcom wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 na warunkach:

– dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł – przy deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Oraz wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e:

– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Na jakie modele Opla przysługuje dotacja?

Z dofinansowania do zakupu elektrycznego Opla może skorzystać każda chętna osoba. Należy jednak upewnić się, że nie jest to pojazd hybrydowy. W przypadku osób fizycznych, chcących skorzystać z programu „Mój Elektryk” oferta obejmuje modele kategorii M1 (osobowe):

– Corsa-e

– Mokka-e

– Combo-e Life

– Zafira-e Life

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać z oferty kategorii M1 i otrzymać dotację. Mają także możliwość wybrania pojazdu kategorii N1 (dostawcze). Z takiego dofinansowania skorzysta się kupując modele:

– Combo-e VAN

– Vivaro-e FURGON

– Vivaro-e kombi

–  Movano-e FURGON

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania przy zakupie samochodów dostępne są w salonach lub na stronie internetowej [https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie].

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

Procedura składania wniosku jest uproszczona i przebiega w całości online. Złożenie wniosku jest także całkowicie bezpłatne.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Aby złożyć wniosek należy wypełnić e-formularz, dołączając do niego kopię dowodu zakupu, rejestracji oraz ubezpieczenia samochodu. Należy załączyć także pozostałe wymagane dokumenty (zależne od rodzaju wniosku, jak np. skan Karty Dużej Rodziny). Podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym wniosek staje się wiążącą umową o wpłatę dotacji.